Zamek Królewski w Chęcinach
Góry Świętokrzyskie,  Warto zwiedzić

Zamek Królewski w Chęcinach – jedna z największych atrakcji turystycznych Gór Świętokrzyskich.

Województwo Świętokrzyskie obfituje w wiele ciekawych atrakcji turystycznych. Jedną z nich jest Zamek Królewski w Chęcinach, który powinien stać się obowiązkowym punktem wycieczki w czasie zwiedzania Gór Świętokrzyskich. W tym artykule chcemy przybliżyć wam historię tego miejsca oraz przekazać kilka przydatnych wskazówek na temat tego miejsca. Zapraszamy!

Trochę o Zamku Królewskim w Chęcinach

Zamek Królewski w Chęcinach to warownia z przełomu XIII i XIV w. zlokalizowana w miejscowości Chęciny niedaleko Kielc w woj. świętokrzyskim. Pierwsze pisemne wzmianki o wsi Chęciny pochodzą z 1275 roku. Wieś ta w 1306 roku uzyskała prawa miejskie i zawsze była ważnym ośrodkiem w regionie. Jedną z największych atrakcji Chęcin jest Zamek Królewski corocznie odwiedzany przez dziesiątki tysięcy turystów z całej Polski.

Historia zamku

Zamek Królewski w Chęcinach wzniesiono na grzbiecie skalistego wzgórza z inicjatywy Wacława II, króla Polski i Czech. Pierwsze wzmianki na temat zamku pochodzą właśnie z 1306 roku kiedy to Król Władysław Łokietek przekazał zamek i 11 przyległych wsi biskupowi krakowskiemu. Tym ruchem Król Łokietek chciał zyskać przychylność biskupa, który był jego politycznym przeciwnikiem, jednak plan ten nie powiódł się i w 1307 roku zamek wrócił we władanie Króla Łokietka. W roku 1331 król mianował w zamku swojego syna Kazimierza rządcą Wielkopolski. Po śmierci króla Łokietka, Kazimierz Wielki rozbudował zamek w Chęcinach co uczyniło go jedną z najpotężniejszych twierdzy na ziemiach polskich, której przez następne 250 lat nikt nie był w stanie zdobyć. Pod ko­niec XIV wieku pod­zie­mia wa­row­ni za­a­dap­to­wa­no na kró­lew­skie wię­zie­nie dla szlach­ty i wy­so­ko po­sta­wio­nych jeń­ców wo­jen­nych. W po­ło­wie XVI wieku na zam­ku w Chę­ci­nach przez pe­wien czas przebywała kró­lo­wa Bo­na. Wyprowadziła się z niego w 1554 roku i przy okazji zabrała ze sobą ogromny skarb, który spoczywał w twierdzy. Da­tę tę przyjmuje się za sym­bo­licz­ny po­czą­tek upad­ku kró­lew­skiej wa­row­ni. W ciągu następnych lat, twierdza podupadała by po 30 latach być już w tak sła­bej for­mie, że us­ta­wą sej­mo­wą zez­wo­lo­no na prze­nie­sie­nie ksiąg ziem­skich po­wia­tu chę­ciń­skie­go z zam­ku do koś­cio­ła pa­ra­fial­ne­go. W roku 1607 twier­dza po raz pierw­szy w hi­sto­rii zos­ta­ła zdo­by­ta.

W swojej historii zamek był zdobywany kilkukrotnie na przestrzeni wielu lat, jednym z najbardziej niszczycielskich najazdów był najazd z 1 kwietnia 1657 r. dokonany przez wojska szwedzkie, kozackie i siedmiogrodzkie w czasie potopu. Po III rozbiorze Polski zamek zaczął popadać w ruinę. Mury zamkowe bardzo ucierpiały na skutek działalności miejscowej ludności, pozyskującej stąd materiał na budulec oraz od ostrzału artyleryjskiego w czasie I wojny światowej.

Pierwsze prace konserwacyjne ruin zamkowych prowadzono już w latach 80-tych XIX wieku. 3 marca 1932 r. zamek został uznany jako zabytek. 15 lutego 1967 r. wojewódzki konserwator zabytków wpisał warownię do rejestru zabytków województwa kieleckiego. Ponowienia wpisu do rejestru zabytków zamku w Chęcinach dokonano w 1988 r., kiedy rozszerzono teren objęty ochroną prawną. Gruntowne prace restauracyjne obiektu prowadzono już od czasów powojennych.

W latach 1948-1949 odremontowano zamkowe wieże, zaś w kolejnych dziesięcioleciach dokonywano sukcesywnych prac zabezpieczających. Przez cały czas prowadzone są prace zabezpieczające obiekt jako “trwałą ruinę”. W latach 2013-2015 na Zamku przeprowadzono prace rewitalizacyjne ze wsparciem środków z Unii Europejskiej. Obecnie zwiedzającym udostępniono skarbiec zamkowy, wewnętrzną cześć warowni oraz dwie wieże, z których można podziwiać malowniczą panoramę województwa świętokrzyskiego. Dodatkowo powstała infrastruktura turystyczna: toalety, parking oraz kawiarnia. Odbudowany został również trakt królewski.

Zwiedzanie zamku

Zamek Królewski w Chęcinach dostępny jest dla zwiedzających przez cały rok, a oferta zwiedzania jest naprawdę bogata. Zwiedzanie zamku realizowane jest w ramach wycieczek indywidualnych, szkolnych, rodzinnych oraz dla seniorów. Dodatkowo oferowane są takie atrakcje jak Noce na Zamku, Zaręczyny w Królewskim Stylu czy nawet Śluby Cywilne.

Dojazd i parkingi

Zamek Królewski znajduje się w mieście Chęciny zlokalizowanym 15 km na południowy zachód od Kielc. Prowadzi tam trasa E7 prowadząca do Krakowa. Z Kielc można dojechać autobusem linii 31 lub komunikacją podmiejską z ul. Żytniej w Kielcach.

Zamek zlokalizowany jest na Górze Zamkowej. Aby dotrzeć na miejsce z centrum Chęcin skierujcie się ul. Jędrzejowską na południowy zachód i dalej traktem królewskim do bramy warowni.

Przy zamku znajduje się kilka parkingów, na których możecie pozostawić swoje samochody:

Trasa zwiedzania zamku

Poniżej zamieszczamy schemat trasy zwiedzania Zamku Królewskiego w Chęcinach. Schemat ten dostępny jest na stronie Zamku pod adresem (link do trasy zwiedzania zamku).

Ceny biletów

Zamek można zwiedzać cały rok od godziny 9:00, należy mieć jednak na uwadze, że w każdym miesiącu godziny otwarcia są różne, dla przykładu w styczniu zamek można zwiedzać do godziny 15:00 a od kwietnia do września do godziny 19:00.

Ceny biletów wstępu na zamek:

 • Bilet ulgowy – 7 zł
 • Bilet normalny – 9 zł
 • Bilet rodzinny – 25 zł
 • Karta Dużej Rodziny / Ogólnopolska Karta Seniora / Świętokrzyska Karta Zawodowej Rodziny Zastępczej – 7 zł
 • Bilet Premium – 300 zł (do 5 osób)

W okresie letnim (od 1 kwietnia do 31 października) ceny biletów są wyższe:

 • Bilet ulgowy – 10 zł
 • Bilet normalny – 13 zł
 • Bilet grupowy – 9 zł
 • Bilet rodzinny dla rodziców z dziećmi – 39 zł
 • Karta Dużej Rodziny / Ogólnopolska Karta Seniora / Świętokrzyska Karta Zawodowej Rodziny Zastępczej – 8 zł
 • Bilet Premium – 300 zł
 • Bilet lokalny – 1 zł

Dokładniejsze informacje znajdziecie na stronie głównej Zamku Królewskiego w Chęcinach pod tym adresem (link do szczegółowego cennika).

Oferta wycieczkowa

Zamek oferuje specjalne wycieczki dla rodzin z biletem dla 2 osób dorosłych i 2 dzieci. W cenie biletu wstępu zawarte jest m. in. zwiedzanie lochu i skarbca oraz możliwość przymierzenia replik uzbrojenia, np. hełmów czy napierśnika, co stanowi szczególnie ciekawą atrakcję dla najmłodszych. Dodatkowo dostępne są takie atrakcje jak zakucie w dyby czy zamknięcie w średniowiecznej klatce oraz zobaczenie i potrzymanie prawdziwych mieczy.

Równie interesujące jest wejście na dwie baszty widokowe z wyjątkową panoramą Gór Świętokrzyskich. Na zamku odbywają się ponadto w wybrane dni pokazy tańców średniowiecznych wraz z ich nauką oraz wystrzał z broni palnej. Dopełnieniem oferty Zamku Królewskiego jest zwiedzanie zabytkowej kamienicy „Niemczówka” mieszczącej się tuż obok rynku w Chęcinach!

Zamek oferuje również szeroki wachlarz atrakcji dla seniorów! Atrakcja oferuje bilet ulgowy dla emerytów, rencistów oraz osób niepełnosprawnych. Zamek honoruje również Ogólnopolską Kartę Seniora. Jedną z atrakcji jest “Zejście z zamku tzw. aleją lipową” w towarzystwie 16 rzeźb przedstawiających królowe i królów polskich niegdyś rezydujących w chęcińskiej warowni. Bilet wstępu zawiera nie tylko możliwość zwiedzenia ruin, ale także przymierzenia replik uzbrojenia czy wejście na baszty widokowe, skąd rozpościera się piękna panorama, a przy dobrych warunkach atmosferycznych widać nawet wierzchołki Tatr!

Ruiny Zamku równie chętnie goszczą wycieczki szkolne. Oferowana jest tzw. „lekcja historii na żywo”, dzięki której uczniowie mają okazję przenieść się w czasy panowania największych królów polskich. Przy akompaniamencie muzyki średniowiecznej uczniowie zwiedzają ruiny zamku oraz mogą przymierzać repliki uzbrojenia. Dalszą częścią lekcji jest zwiedzanie Zabytkowej Kamienicy “Niemczówka” wraz ze Zbrojownią wyposażoną w  repliki uzbrojenia rycerzy z przekroju od X do XVIII w., Salą Wielką z zabytkową belką stropową z XVII stulecia oraz klimatyczne podziemia. W ich wnętrzu podziwiać można eksponaty niedawno powstałej Muzealnej Izby Pana Wołodyjowskiego.

Noce na Zamku

Noc na Zamku w Chęcinach to wyjątkowa i niecodzienna impreza cykliczna ze starannie dobranymi elementami artystycznymi. Uczestnicy wydarzenia mają okazję w oryginalny sposób poznać historię oraz legendy związane z warownią przy widowiskowych pokazach ognia oraz różnorakich zabawach. Dodatkowymi atrakcjami są spotkania z Białą Damą, pokazy dawnych tańców oraz potyczki szlacheckie. Ponadto uczestnicy świetnie się bawią biorąc udział w konkursach i zabawach! Na koniec imprezy odbywa się wspólne bajdurzenie przy ognisku. Można przynieść swoje kiełbaski do upieczenia. Jest to jedno z najciekawszych wydarzeń organizowanych w Zamku w Chęcinach.

Podsumowanie

Zwiedzanie Zamku Królewskiego w Chęcinach to obowiązkowy punkt na mapie wycieczkowej Gór Świętokrzyskich. Jest to bardzo ciekawe i bogate historycznie miejsce, oferujące mnóstwo atrakcji dla turystów. Dobrze zorganizowany dojazd z Kielc pozwala na bezproblemowe zwiedzanie dla turystów korzystających z komunikacji zbiorowej. Warto poświęcić trochę czasu na zwiedzanie tego miejsca. Zamek Królewski w Chęcinach to niewątpliwie prestiżowa atrakcja turystyczna na mapie Regionu Świętokrzyskiego jak i Polski. Ruiny średniowiecznej warowni posiadają bogatą historię oraz kryją w sobie wiele tajemnic. Są one idealnym miejscem na spędzenie dnia po wyczerpujących górskich wycieczkach.


Chcecie być na bieżąco z naszymi artykułami? Zapraszamy was do polubienia naszej witryny na Facebooku. Jesteśmy również dostępni na Instagramie oraz Twitterze.

Jeżeli spodobał się wam nasz artykuł, zachęcamy was do komentowania i dzielenia się naszym artykułem z waszymi znajomymi.

Zapraszamy was również do naszej grupy na Facebooku, gdzie możecie dzielić się swoimi wrażeniami i zdjęciami z waszych górskich wypraw (link do grupy – kliknij).


One Comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.