Górska Odznaka Turystyczna
PTTK

Górska Odznaka Turystyczna (w skrócie GOT) to jedna z najbardziej popularnych odznak jakie można zdobywać wędrując po górskich szlakach. Została ona ustanowiona w 1935 roku przez Polskie Towarzystwo Tatrzańskie w celu promocji turystyki górskiej. Od 1950 roku pieczę nad odznaką objęło Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze PTTK. Zdobywanie Górskiej Odznaki Turystycznej jest wspaniałą zabawą i świetną motywacją do wyjścia na górskie szlaki. Obecnie wielu turystów nie wyobraża sobie wyjścia w góry bez swojej książeczki GOT a moment przybicia w niej nowej pieczątki potwierdzającej przebyty dystans jest zwieńczeniem każdej wycieczki. Jeżeli jeszcze nie zdobywasz Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK to zachęcamy Cię do przeczytania tego artykułu do końca. Dowiesz się z niego na czym polega zdobywanie odznak GOT PTTK, co to jest książeczka GOT i jakie odznaki możesz zdobyć chodząc po górach. Zapraszamy!

Jak zdobywa się odznakę GOT PTTK

Aby zacząć zdobywanie Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK w pierwszej kolejności należy zaopatrzyć się w Książeczkę GOT PTTK. Książeczkę tę można zamówić w Internecie, nabyć w lokalnym oddziale PTTK, często też można kupić ją w schroniskach górskich. Kiedy mamy już książeczkę w ręku to tak naprawdę jest to wszystko czego potrzebujemy do zdobywania odznak GOT. Teraz wystarczy tylko wybrać jaką odznakę chcemy zdobywać i czas ruszać na szlak! Wiele osób zastanawia się czy trzeba się gdzieś zapisywać aby móc zdobywać odznaki? Odpowiedź na to pytanie brzmi: Nigdzie nie trzeba się zapisywać. Do potwierdzenia odbytych wycieczek wystarczy przybicie pieczątki na końcu książeczki i wpisanie trasy wycieczki wraz z wyliczoną punktacją. Po zdobyciu odpowiedniej liczby punktów książeczkę należy przedstawić do weryfikacji w regionalnym oddziale PTTK (można ją też wysłać pocztą). Szerzej ten temat omówiliśmy w dalszej części tego artykułu.

Książeczka GOT PTTK

Potwierdzanie wycieczek

Jak już wspomnieliśmy aby zdobyć odznakę GOT należy zebrać odpowiednią liczbę punktów podczas górskich wycieczek. Gdzie jednak sprawdzić ile punktów rzeczywiście udało się zdobyć? Liczbę punktów możecie sprawdzić korzystając np. ze strony mapa-turystyczna.pl. Wystarczy na stronie wytyczyć trasę odbytej wycieczki i kliknąć na przycisk “Szczegóły”. W nowym oknie otworzy się opis waszej trasy wraz z podliczonymi punktami i opisem grupy górskiej. Jest to naszym zdaniem najłatwiejsza opcja podliczania zdobytych punktów GOT. Drugą, bardziej tradycyjną metodą jest zakupienie regulaminu odznaki GOT PTTK. Znajdują się w nim mapy poszczególnych pasm górskich, na których oznaczone są punktowane szlaki. Zasada liczenia punktów jest taka sama jak w przypadku używania mapy online. Należy odnaleźć przebytą trasę i zliczyć przypisane do poszczególnych odcinków szlaku punkty a następnie wpisać je do książeczki GOT.

Szczegóły trasy
Te dane trzeba wpisać do książeczki GOT

Trasę wycieczki wraz z numerem grupy górskiej i punktami należy wpisać w odpowiednie rubryki waszej książeczki. Wpisujemy datę odbycia wycieczki, trasę z wyszczególnieniem punktów ujętych w regulaminie PTTK, numer grupy górskiej, liczbę zdobytych punktów GOT oraz czy wycieczkę odbywaliśmy z Przodownikiem Turystyki Górskiej PTTK. Ostatnią rubrykę zostawiamy pustą – jest to miejsce na potwierdzenie wycieczki przez wasz oddział PTTK. Wycieczki nie trzeba od razu potwierdzać w oddziale PTTK. Możecie spokojnie zbierać kolejne wpisy i pieczątki i gdy osiągniecie odpowiednia liczbę punktów uprawniającą was do odebrania odznaki górskiej wtedy należy rozpocząć procedurę weryfikacji.

Wpisy w książeczce GOT PTTK
Pieczątki z wycieczek

Każda odbyta przez was wycieczka musi być potwierdzona przy pomocy pieczątki terenowej wbitej na odpowiednich stronach książeczki. Pieczątkę terenową można znaleźć w schroniskach górskich, czasem na górskim szczycie, w kasach biletowych itd. Jest to jeden z elementów zabawy, odpowiednią pieczątkę trzeba znaleźć i wbić do książeczki. Ważne żeby potwierdziła ona przebywanie w okolicy, w jakiej odbyliście wycieczkę. Ewentualnie można również potwierdzić wycieczkę zdjęciem ze szczytu czy z charakterystycznego miejsca. Poniżej możecie zobaczyć jak wyglądają pieczątki zbierane z różnych wycieczek. Warto dopisać datę odbycia wycieczki, przyspieszy to późniejszą weryfikację w oddziale PTTK. Weryfikacja wycieczek jest zawsze bezpłatna! Jedyny koszt jaki trzeba ponieść to cena samej odznaki i ewentualny koszt przesyłki.

Górska Odznaka Turystyczna

Górska Odznaka Turystyczna PTTK (w skrócie GOT) to najstarsza odznaka turystyczna jaką obecnie można zdobywać. Ustanowiona jeszcze przed II wojną światową przez Polskie Towarzystwo Tatrzańskie w 1935 roku stała się najbardziej prestiżową odznaką turystyczną. Każda z odznak turystycznych ma swój własny regulamin określający zasady jej zdobywania. Aby oszczędzić wam przekopywania się przez dziesiątki stron pisanych drobnym drukiem zebraliśmy wszystko do kupy i stworzyliśmy krótki przewodnik po najważniejszych zasad zdobywania odznak GOT. A oto najważniejsze zasady zdobywania Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK:

 • Górską Odznakę Turystyczną można zdobywać cały rok;
 • Odznaki zdobywa się poprzez uzyskanie “Punktów GOT”. Punkty liczone są według zasady: Jeden punkt za każdy przebyty kilometr oraz jeden punkt za każde pokonane 100 metrów podejścia;
 • Odznakę można zdobywać w polskich górach: Tatrach, Podtatrzu, Beskidach Wschodnich i Zachodnich, Sudetach, Górach Świętokrzyskich. Punkty GOT można również zdobywać na przygranicznych pasmach górskich Sudetów i Karpat na terenie Niemiec, Czech, Słowacji i na Ukrainie.
 • Po zdobyciu danego stopnia odznaki GOT punkty “zerują się”. Na kolejny stopień punkty zbiera się od nowa.
 • Istnieje możliwość zaliczenia nadliczbowych punktów GOT z poprzedniego stopnia odznaki na poczet kolejnego (dotyczy odznak GOT Popularnej, Małej Brązowej oraz Małej Srebrnej).

Obecnie można zdobywać 12 stopni Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK. Warto wspomnieć że odznakę GOT otrzymuje się tylko i wyłącznie po poprawnym zweryfikowaniu odbytych wycieczek w oddziale PTTK. Nie ma możliwości kupienia odznaki w oddziale bez zbierania punktów GOT. Oczywiście w Internecie można znaleźć oferty sprzedaży odznak ale to już nie to samo. Brakuje wtedy satysfakcji z samodzielnego jej zdobycia. Zweryfikowani zdobywcy GOT PTTK mogą również liczyć na ciekawe rabaty (np. zniżka na buty trekkingowe Chiruca w zależności od zdobytego stopnia GOT PTTK). Poniżej zamieszczamy bardziej szczegółowe zasady zdobywania poszczególnych odznak GOT PTTK.

GOT “W góry”

GOT “W góry” to odznaka, która jest przeznaczona dla najmłodszych górskich zdobywców. Odznakę tą można zdobywać w wieku od 5 do 7 lat. Odznaka ta posiada trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty. Jeden stopień odznaki można zdobyć w jednym roku kalendarzowym. Jest to świetna okazja aby zachęcić wasze dzieci do górskiej wycieczki. Zdobywanie punktów jest świetną zabawą a całość zwieńczona będzie wspaniałą nagrodą.

Odznaka GOT “W góry” w stopniu brązowym, srebrnym i złotym

Wymagania na poszczególne stopnie GOT “W góry”:

 • wiek: od 5 lat, nieukończone 7 lat
 • stopień brązowy – 15 punktów GOT
 • stopień srebrny – 30 punktów GOT
 • stopień złoty – 45 punktów GOT

GOT Popularna i GOT Mała

GOT Popularną i GOT Małą można zacząć zdobywać po osiągnięciu 7 roku życia. GOT Popularną i Małą Brązową można zdobywać w jednym roku kalendarzowym. GOT Srebrną i GOT Złotą zdobywa się już w osobnym roku kalendarzowym (jedną odznakę na jeden rok). Do uzyskania poszczególnych stopni odznaki należy uzyskać odpowiednie ilości punktów GOT.

GOT Popularna, Mała Brązowa, Mała Srebrna, Mała Złota

Wymagania na poszczególne stopnie GOT Małej:

GOT Popularna:

 • ukończone 7 lat;
 • 60 punktów GOT (osoby niepełnosprawne 45 punktów GOT);

GOT Mała Brązowa:

 • zdobyta GOT Popularna;
 • 120 punktów GOT (osoby niepełnosprawne 90 punktów GOT);

GOT Mała Srebrna:

 • zdobyta GOT Mała Brązowa
 • 360 punktów GOT (osoby niepełnosprawne 270 punktów GOT);
 • odbycie wycieczek w minimum 2 różnych grupach górskich;

GOT Mała Złota:

 • zdobyta GOT Mała Srebrna;
 • 720 punktów GOT (osoby niepełnosprawne 540 punktów GOT);
 • odbycie wycieczek w minimum 3 różnych grupach górskich;

GOT Duża

GOT Duża to odznaka, która otrzymuje się za odbywanie wielodniowych wycieczek górskich. Dodatkowo podczas wycieczki trzeba przejść przez kilka górskich szczytów. Każdy stopień odznaki wiąże się z odbyciem wielodniowej wycieczki w różnych grupach górskich (jest ich w sumie 6). Do tego na wyższe stopnie tej odznaki trzeba zdobyć odpowiednią ilość punktów GOT wędrując po Górach Świętokrzyskich i Tatrach. Zatem aby poszczycić się zdobyciem wszystkich odznak Dużej GOT trzeba zwiedzić wszystkie grupy górskie jakie występują w Polsce. Bardziej szczegółowe informacje na temat poszczególnych grup górskich możecie znaleźć w Regulaminie Odznaki GOT PTTK. Jeden stopień odznaki można zdobywać w jednym roku kalendarzowym (1 odznaka na rok). Aby w ogóle rozpocząć zdobywanie GOT Dużej należy najpierw zdobyć odznakę GOT Małą w stopniu Złotym! Każdy stopień tej odznaki ma swoje własne zasady:

Odznaka GOT Duża Brązowa, Duża Srebrna, Duża Złota

Wymagania na poszczególne stopnie GOT Dużej:

GOT Duża Brązowa:

 • zdobyta odznaka GOT Mała Złota;
 • odbycie dwóch wielodniowych wycieczek (minimum 7-dniowych) w dwóch różnych grupach górskich.
 • każda wycieczka musi przebiegać w formie ciągłej od punktu początkowego do punktu końcowego przez co najmniej 7 szczytów pośrednich.

GOT Duża Srebrna:

 • zdobyta odznaka GOT Duża Brązowa;
 • odbycie dwóch wielodniowych wycieczek (minimum 7 dniowych) w dwóch różnych grupach górskich z wyłączeniem grup wybranych do zdobycia GOT Dużej Brązowej;
 • zdobycie 100 punktów GOT na wycieczkach w Górach Świętokrzyskich;

GOT Duża Złota:

 • zdobyta odznaka GOT Duża Srebrna;
 • odbycie dwóch wielodniowych wycieczek (minimum 7 dniowych) w dwóch różnych grupach górskich z wyłączeniem grup wybranych do zdobycia GOT Dużej Brązowej i Srebrnej;
 • zdobycie 150 punktów GOT na wycieczkach w polskich Tatrach i na Podtatrzu;

GOT “Za Wytrwałość”

Odznaka “Za Wytrwałość” to odznaczenie nadawane osobom, które zdobyły już wszystkie poprzednie odznaki GOT i dalej wędrują po górskich szlakach. Odznaka ta ma dwa stopnie i jest niejako zwieńczeniem wszystkich dotychczasowych osiągnięć. Odznakę tę zdobywa rocznie do 100 osób w całym kraju!

Odznaka GOT “Za Wytrwałość” i Przodownik GOT PTTK

Warunki jakie trzeba spełnić na GOT “Za Wytrwałość”:

GOT “Za Wytrwałość” – Mała:

 • dla zdobywców GOT Dużej Złotej: siedmiokrotne spełnienie normy punktowej dla którejkolwiek z Małych odznak GOT
 • dla zdobywców GOT Małej Złotej: dziesięciokrotne spełnienie normy punktowej dla którejkolwiek z Małych odznak GOT
 • zdobywanie GOT “Za Wytrwałość” trwa minimum 7 lat – w jednym roku kalendarzowym można zdobyć 1 normę

GOT “Za Wytrwałość” – Duża:

 • ponowne zdobycie GOT “Za Wytrwałość” czyli jakby rozpoczęcie całej zabawy od samego początku zaczynając od GOT Popularnej.

Inne odznaki turystyczne

Odznaki GOT PTTK to oczywiście nie jedyne odznaki jakie można zdobywać wędrując po szlakach turystycznych. Istnieją dziesiątki różnych projektów do zrealizowania. Góry można przemierzać na przykład w zimie i są na to odpowiednie odznaki. Można wybrać się na szlaki długodystansowe za przejście których otrzymuje się prestiżowe odznaki w różnym stopniu. Do wyboru do koloru, projektów jest mnóstwo. Jeżeli temat bardziej was zainteresuje warto podpytać w waszym lokalnym oddziale PTTK o szczegóły. Poniżej prezentujemy listę najbardziej znanych odznak, jakie można zdobyć wędrując po górskich szlakach:

Odznaka Głównego Szlaku Sudeckiego

Odznakę Głównego Szlaku Sudeckiego zdobywa się za przejście odcinków Głównego Szlaku Sudeckiego (GSS) im. Mieczysława Orłowicza z Prudnika do Świeradowa-Zdroju. Szlak ten ma długość 440 km. Kierunek przejścia odcinków jak i całego szlaku jest dowolny. Podczas wycieczki można zdobyć łącznie 576 punktów GOT. Odznaka GSS jest 4 stopniowa. Najwyższy stopień – diamentowy – otrzymuje się za przejście Głównego Szlaku Sudeckiego w czasie nie dłuższym niż 18 dni.

Odznaki Głównego Szlaku Sudeckiego

Odznaka Głównego Szlaku Beskidzkiego

Odznakę Głównego Szlaku Beskidzkiego zdobywa się za przejście odcinków Głównego Szlaku Beskidzkiego (GSB) im. Kazimierza Sosnowskiego z Ustronia do wsi Wołosate. Szlak ten ma długość 517 km. Kierunek przejścia odcinków jak i całego szlaku jest dowolny. Podczas wycieczki można zdobyć łącznie 664 punkty GOT. Odznaka BSB jest 4 stopniowa. Najwyższy stopień – diamentowy – otrzymuje się za przejście Głównego Szlaku Beskidzkiego w czasie nie dłuższym niż 21 dni.

Odznaki Głównego Szlaku Beskidzkiego

Odznaka Głównego Szlaku Świętokrzyskiego

Odznakę Głównego Szlaku Świętokrzyskiego zdobywa się za przejście odcinków Głównego Szlaku Świętokrzyskiego (GSŚ) im. Edmunda Massalskiego z Gołoszyc do Kuźniak. Szlak ten ma długość 105 km. Kierunek przejścia odcinków jak i całego szlak jest dowolny. Podczas wycieczki można zdobyć łącznie 108 punktów GOT. Odznakę zdobywa się w dowolnym czasie. Odznakę srebrną otrzymuje się po zdobyciu 50 punktów, odznakę złotą za przejście pozostałych nieprzebytych odcinków.

Główny Szlak Świętokrzyski

Odznaka Głównego Szlaku Beskidu Wyspowego

Odznakę Głównego Szlaku Beskidu Wyspowego (GSBW) zdobywa się za przejście zataczającej koło specjalnej trasy wychodzącej ze szczytu Mogielicy. Trasa GSBW prowadzi przez najpopularniejsze szczyty w paśmie górskim, są to między innymi: Mogielica, Łopień, Ćwilin, Śnieżnica czy Luboń Wielki. Szlak ten ma długość 320 kilometrów. Podczas wycieczki można uzbierać 500 punktów GOT. Odznaka jest 3 stopniowa. Najwyższy stopień – złoty – otrzymuje się za przejście Głównego Szlaku Beskidu Wyspowego w czasie nie dłuższym niż 16 dni.

Odznaki Głównego Szlaku Beskidu Wyspowego

Odznaka Szlaku Karpackiego

Odznakę Szlaku Karpackiego lub bardziej Szlaku Niebieskiego Rzeszów-Grybów zdobywa się za przejście jednego z najbardziej dzikich szlaków długodystansowych w Polsce. Szlak ten liczy sobie 424 km. Jest to bardzo specyficzny szlak długodystansowy. Najwyższą złotą odznakę otrzymuje się za przejście całego szlaku. Nie ma tu limitu czasowego co może świadczyć o fakcie że szlak ten jest trudny i wymagający.

Górska Odznaka Turystyczna Szlaku Niebieskiego (Karpackiego)

Odznaka Korona Beskidu Wyspowego

Odznakę Korony Beskidu Wyspowego otrzymuje się za zdobycie 40 szczytów w Beskidach leżących w granicach gmin należących do Forum Gmin Beskidu Wyspowego. 36 z tych szczytów należy do Beskidu Wyspowego, 2 leżą w Gorcach, 2 należą do Beskidu Makowskiego. Odznakę zdobywa się w dowolnym czasie. Odznaka ta jest jednostopniowa.

Korona Beskidu Wyspowego

Zimowa Odznaka Górska

Zimową Odznakę Górską zdobywa się na tych samych zasadach do Górską Odznakę Turystyczną GOT PTTK. Różnica jest taka że szlaki pokonuje się w rakietach śnieżnych w warunkach zimowych. Odznakę tę zdobywa się polskich i zagranicznych pasmach Karpat i Sudetów. Odznaka ta posiada 3 stopnie. Stopień brązowy otrzymuje się za 80 punktów GOT, srebrny za 200 punktów GOT, złoty za 400 punktów GOT.

Zimowa Odznaka Górska

Narciarskie Odznaki Turystyczne

Wyróżnia się kilka typów Narciarskich Odznak Górskich: Dziecięce Odznaki Narciarskie (DON), Narciarską Odznakę Młodzieżową (NOM), Górską Odznakę Narciarską (GON), Nizinną Odznakę Narciarską (NON),Wysokogórską Odznakę Narciarską (WON) oraz Odznakę Narciarską “Za Wytrwałość”. Najbardziej popularne to Górska Odznaka Narciarska oraz Nizinna Odznaka Narciarska.

Narciarskie Odznaki Turystyczne

Polsko-Słowacka Odznaka Turystyczna “Góry Bez Granic”

Odznakę tą zdobywa się na takich samych zasadach jak Górską Odznakę Turystyczną GOT PTTK. Otrzymuje się ją za wędrowanie polskimi i słowackimi szlakami turystycznymi na terenie Karpat. Odznaka jest 3 stopniowa. Na stopień brązowy trzeba zebrać 50 punktów w Polsce oraz 25 punktów na Słowacji. Na stopień srebrny potrzeba 100 punktów w Polsce oraz 50 punktów na Słowacji. Stopień złoty wymaga już 200 punktów na terenie Polski oraz 100 punktów w słowackich Karpatach.

Polsko-Słowackie Odznaki Turystyczne “Góry Bez Granic”

Odznak Turystycznych są tak naprawdę setki, można je z powodzeniem zbierać przez całe życie. Jeżeli interesuje was zdobywanie innych odznak turystycznych warto zajrzeć na stronę Odznaki.org. Znajdziecie tu wiele przydatnych informacji i wiele ciekawych projektów. Mamy nadzieje że znaleźliście tu przydatne informacje i jak zwykle zachęcamy was do zapoznania się z innymi artykułami na naszej stronie! Pozdrawiamy serdecznie i do zobaczenia na szlaku!