Sudety

Sudety to łańcuch górski znajdujący się na obszarze południowo-zachodniej Polski i północnych Czech. Znajdują się one w Pozaalpejskiej Europie Środkowej, są najwyższą częścią Masywu Czeskiego oraz najwyższymi górami Czech. Najwyższym szczytem Sudetów jest Śnieżka, wznosząca się na wysokość 1603 m. n.p.m. Nazwa Sudetów pochodzi z II w. n.e i pierwszy raz użyto jej w Grecji na mapie Germanii i Sarmacji, gdzie zachodnią część tych gór nazwano Soudeta ore. W późniejszych wiekach używano nazwy Góry Czeskie. Sudety ciągną się łukiem o długości ok. 300 km. Jest to obszar o budowie zrębowej i krajobrazie gór średnich. Przeważają tu długie grzbiety o łagodnych stokach i płaskich wierzchowinach oraz wznoszącymi się ponad nimi łagodnymi kopułami szczytów. Klimat Sudecki to typowy klimat górski, gdzie zimy są dłuższe i bardziej mroźne i śnieżne niż w dolinach z gwałtownie spadającą temperaturą i wzrostem średniorocznych opadów wraz ze wzrostem wysokości. Sudety obejmują swym zasięgiem 2 parki narodowe: Karkonoski Park Narodowy i Park Narodowy Gór Stołowych oraz 8 parków krajobrazowych: Park Krajobrazowy Gór Sowich, Śnieżnicki Park Krajobrazowy, Rudawski Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Sudetów Wałbrzyskich, Książański Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy „Chełmy”, Ślężański Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy „Dolina Bobru”.

turkusowe jeziorko

Parki Narodowe w Sudetach

park narodowy gór stołowych

Park Narodowy Gór Stołowych

Park Narodowy Gór Stołowych położony jest na terenie Sudetów Środkowych na północnym zachodzie ziemi kłodzkiej, przy granicy polsko‐czeskiej. Górami Stołowymi nazywana jest znajdująca się na terytorium Polski południowo‐zachodnia część rozległej, piaskowcowej płyty wypełniającej Nieckę Śródsudecką, pomiędzy Karkonoszami, a Górami Bystrzyckimi i Orlickimi. Czeski jej fragment nosi nazwę Broumovská vrchovina i również objęty jest ochroną. Najdalej wysunięta na północny zachód część po polskiej stronie nosi nazwę Zaworów.

karkonoski park narodowy

Karkonoski Park Narodowy

Karkonoski Park Narodowy znajduje się w województwie dolnośląskim przy granicy państwowej z Czechami. Został on utworzony 16 stycznia 1959 roku. W parku ochronie podlegają najcenniejsze przyrodniczo i najpiękniejsze krajobrazowo tereny: torfowiska wysokie, zarośla kosówki, gołoborza czy kotły polodowcowe. Wstęp na teren KPN jest płatny. Park posiada 112 km szlaków turystycznych pieszych, są także szlaki narciarskie, w tym 17 km nartostrad. Część szlaków pieszych udostępniono dla rowerzystów. W szczytowe partie prowadzą dwie kolejki linowe („Szrenica” i „Kopa”), zimą zaś funkcjonuje 10 wyciągów dla narciarzy.

Szlaki turystyczne w Sudetach

Atrakcje turystyczne w Sudetach