Korona Sudetów

Korona Sudetów to odznaka, którą otrzymuje się za zdobycie 22 szczytów w paśmie Sudetów na terenie Polski, Czech oraz Niemiec. Odznaka Korony Sudetów została ustanowiona w 2001 roku przez Komisję Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK. Najwyższym szczytem jaki można zdobyć realizując ten projekt jest znajdująca się w Karkonoszach w Polsce Śnieżka o wysokości 1602 m. n.p.m. a najniższym znajdujący się na Wyżynie Zabrzeskiej w Czechach Lázek o wysokości 715 m. n.p.m. Korona Sudetów to projekt, który na pewno zainteresuje wszystkich miłośników Sudetów.

Zdobywanie szczytów Korony Sudetów

Koronę Sudetów może zdobywać każdy, bez względu na wiek i obywatelstwo. Zdobycie poszczególnych szczytów Korony Sudetów należy potwierdzić w specjalnej książeczce Odznaki Korona Sudetów poprzez przybicie na pustych stronach pieczątki z danego szczytu lub najbliższego obiektu turystycznego czy innej instytucji, a w zamieszczonej tabeli potwierdzeń wpisanie daty wejścia na dany szczyt. Jeżeli nie ma takiej możliwości to do potwierdzenia może być fotografia zdobywającego zrobiona na szczycie. Koronę Sudetów zdobywa się bezterminowo. Do tej pory godność „Zdobywcy Korony Sudetów” otrzymało nieco ponad 1000 osób. Książeczkę można nabyć w niektórych schroniskach górskich, można też zamówić ją w księgarni elektronicznej PTTK lub zakupić bezpośrednio w oddziałach terenowych PTTK.

Mapa szczytów Korony Sudetów

Szczyty Korony Sudetów

Poniżej zamieszczamy listę szczytów należących do Korony Sudetów. Pod każdym przyciskiem znajdziecie artykuł szczegółowo opisujący trasy wycieczkowe na dany koronny szczyt. Jeżeli przycisk jest szary a zamiast zdjęcia ze szczytu umieszczone jest logo Korony Sudetów oznacza to że jeszcze nie odbyliśmy tej wycieczki. Przyciski, które posiadają kolorowe zdjęcie zawierają szczegółowy opis trasy wycieczkowej.