Prawa autorskie – Gorskim-szlakiem.pl

  • Wszelkie prawa autorskie do materiałów zawartych na stronach, podstronach i wpisach gorskim-szlakiem.pl należą do właściciela portalu gorskim-szlakiem.pl. Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli. Treść strony gorskim-szlakiem.pl wraz z podstronami i wszystkie ich elementy podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
  • Strony wskazywane w linkach, nie będące własnością gorskim-szlakiem.pl, są chronione prawami autorskimi ich autorów i właścicieli. Przed ich wykorzystywaniem należy się zapoznać z nałożonymi ograniczeniami i uzyskać ewentualną zgodę właścicieli praw autorskich.
  • Kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób, powielanie, wykorzystywanie i dystrybucja zawartych tu materiałów dozwolona jest wyłącznie za zgodą właściciela. Korzystanie z informacji dostępnych na stronach tego serwisu może się odbywać wyłącznie w sposób zgodny z prawem.
  • Zachęcamy, bez konieczności występowania o zgodę, do tworzenia odnośników w postaci hiperłączy (linków) do strony gorskim-szlakiem.pl lub jej podstron, w sposób nie pozostawiający wątpliwości co do ich pochodzenia. Nie jest dopuszczalne ustanawianie wskazań (linków) na stronę gorskim-szlakiem.pl lub jej podstrony, jeżeli opis, kontekst czy sposób umieszczenia linku mógłby wprowadzać w błąd, przedstawiał serwis w niekorzystnym świetle lub naruszał dobre imię bądź inne prawem chronione dobra właściciela lub osób trzecich. Nie jest dopuszczalne umieszczanie linków na stronach naruszających prawo, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.
  • Informacje prezentowane na stronach gorskim-szlakiem.pl służą wyłącznie celom informacyjnym i zostały przygotowane w oparciu o źródła uznane przez ich twórców za rzetelne i wiarygodne oraz według naszej najlepszej wiedzy.